Pogoji uporabe

Z uporabo te spletne strani se strinjate, da vas zavezujejo naslednji pogoji in določila, ki urejajo vašo uporabo strani. Prosimo vas, da natančno preberete naslednje pogoje. Če se s temi pogoji ne strinjate, ne smete pregledovati informacij ali pridobivati blaga ali izdelkov s tega spletnega mesta.

1. Sprejetje sporazuma.
Strinjate se s pogoji, navedenimi v tej Pogodbi o pogojih uporabe (“Pogodba”) v zvezi z našo Spletno stranjo (“Spletna stran”). Ta pogodba predstavlja celotno in edino pogodbo med nami in vami ter nadomešča vse predhodne ali sočasne pogodbe, izjave in dogovore glede spletnega mesta, vsebine, izdelkov ali storitev, ki jih ponuja spletno mesto ali se zagotavljajo prek njega ter predmeta te pogodbe. To pogodbo lahko kadar koli spremenimo, ne da bi vas o tem posebej obvestili. Najnovejša pogodba bo objavljena na spletnem mestu, zato jo morate pred uporabo spletnega mesta pregledati.

2. Intelektualna lastnina; Omejena licenca za uporabnike
Gradiva in storitve na tem spletnem mestu ter njihova izbira in ureditev, so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, patentiranimi in/ali drugimi zakoni o intelektualni lastnini, zato lahko vsaka nepooblaščena uporaba gradiva ali storitev na spletnem mestu krši te zakone in pogoje uporabe. Razen v primerih, ki so izrecno navedeni v tej pogodbi, Bexel Consulting d. o. o. in njeni dobavitelji ne podeljujejo nobenih izrecnih ali implicitnih pravic za uporabo gradiv in storitev. Strinjate se, da ne boste kopirali, ponovno objavili, podtikali, prenašali, spreminjali, najemali, dajali v zakup, posojali, prodajali, dodajali, distribuirali, licencirali, pod licencirali, izvajali povratne inženiringe ali ustvarjali ponarejena dela na podlagi spletnega mesta, gradiv ali storitve ali njihovo izbiro v uredbah, razen če je to izrecno dovoljeno v tem dokumentu. Poleg tega se strinjate, da v povezavi s spletnim mestom ne boste uporabljali rudarjenja podatkov, robotov ali podobnih metod zbiranja in pridobivanja podatkov.

3. Avtorske pravice.
Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, zvok, animacija, video, kompilacija in druge zadeve, povezane s spletnim mestom, so zaščitene z veljavnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi pravicami (vključno z, vendar ni omejeno na intelektualno lastnino). Vaše kopiranje, razširjanje, uporaba ali objava kakršnih koli zadev ali katerega koli dela spletnega mesta je strogo prepovedano. Ne pridobite lastniških pravic za nobeno vsebino, dokument ali drugo gradivo, ki ste si ga ogledali na spletnem mestu. Objava informacij ali gradiv na spletnem mestu ne pomeni opustitve katere koli pravice do teh informacij in gradiv.

4. Blagovne znamke.
Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (»Znamke«), prikazane na tem spletnem mestu, so last Bexel Consulting d.o.o. ali druge tretje osebe. Brez prehodnega pisnega soglasja podjetja Bexel Consulting d.o.o. ali tretje osebe, ki je lahko lastnik teh znamk, teh znamk ne smete uporabljati. Vse ostale blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

5. Uporaba programske opreme
Programska oprema in spremljajoča dokumentacija, ki je na voljo za prenos s tega spletnega mesta, je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetja Bexel Consulting d.o.o. Uporabo programske opreme urejajo pogoji licenčne pogodbe (EULA), ki je priložena ali jo vključuje ta programska oprema. Takšni pogoji so na voljo za pregled in so s tem sklicevanjem vključeni v ta dokument. Ne boste mogli prenesti ali namestiti nobene programske opreme, ki ji je priložena ali vključuje licenčno pogodbo, razen če se strinjate s pogoji takšne licenčne pogodbe. Če se s temi pogoji ne strinjate, programske opreme ne boste mogli uporabljati. Če programski opremi ni priložena licenčna pogodba, za uporabo programske opreme veljajo pogoji uporabe. Strinjate se, da ne boste razstavljali, izvajali obratnega inženiringa ali kako drugače poskušali odkriti izvorne kode programske opreme, ki je na voljo na spletnem mestu.

6. Registracija
Za dostop do določenih območij spletnega mesta se boste morda morali registrirati v BEXEL uporabniškem območju. Bexel Consulting vam lahko zavrne dodelitev uporabniškega imena (ali e-poštnega naslova), ki ga že uporablja nekdo drug; kar je mogoče razumeti kot izdajanje za drugo osebo; ki pripada drugi osebi; ki krši pravice intelektualne lastnine ali druge pravice katere koli osebe; ki je žaljivo ali ki ga družba Bexel Consulting po lastni presoji zavrne iz katerega koli drugega razloga, in ga ne smete uporabljati.
Vaše uporabniško ime in geslo sta samo za osebno uporabo in ne za uporabo katere koli druge osebe. Odgovorni ste za varovanje zaupnosti katerega koli gesla, ki ga lahko uporabite za dostop do spletnega mesta, in se strinjate, da svojega gesla ali uporabniškega imena ne boste posredovali ali posodili ali kako drugače prenesli vaše uporabe ali dostopa do spletnega mesta tretji osebi. V celoti ste odgovorni za vse interakcije s spletnim mestom, do katerih pride v povezavi z vašim geslom ali uporabniškim imenom.

7. Omejena pravica do uporabe.
Ogled, tiskanje ali prenos katere koli vsebine, grafike, obrazca ali dokumenta s spletnega mesta vam zagotavlja le omejeno, ne ekskluzivno licenco za uporabo samo za vašo osebno uporabo in ne za ponovno objavo, distribucijo, dodeljevanje, pod licenciranje, prodajo, pripravo ponarejenih del ali drugo uporabo. Nobenega dela vsebine, oblike ali dokumenta ni dovoljeno razmnoževati v kakršni koli obliki ali vključiti v kakršen koli sistem za iskanje informacij, elektronski ali mehanski, razen za osebno uporabo (vendar ne za nadaljnjo prodajo ali distribucijo). Bexel Consulting d. o. o. si pridržuje pravico, da kadar koli prekliče dovoljenje za ogled, prenos in tiskanje vsebin Bexel Consulting d. o. o. in uporabniških vsebin, ki so na voljo na tem spletnem mestu, pri čemer se takšna uporaba prekine takoj po obvestilu družbe Bexel Consulting d. o. o. Pravice, ki so vam podeljene, predstavljajo licenco in ne prenosa lastništva.

8. Odškodnina.

Strinjate se, da nam in našim partnerjem, odvetnikom, osebju in pridruženim družbam (skupaj »pridružene stranke«) povrnete škodo, nas branite in odvezujete kakršne koli odgovornosti, izgube, zahtevkov in stroškov, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, povezanimi z vašo kršitvijo Pogodbe o pogojih uporabe tega spletnega mesta.

9. Neprenosljivo.
Vaša pravica do uporabe spletnega mesta ni prenosljiva. Kakršno koli geslo ali pravica, ki vam je dana za pridobitev informacij ali dokumentov, ni prenosljiva.

10. Izjava o omejitvi odgovornosti.
INFORMACIJE IZ ALI PREKO SPLETNE STRANI SO NA VOLJO “KOT SO”, “KOT JE NA VOLJO” IN VSA JAMSTVA SE ZAVRAČAJO, IZRECNA ALI IMPLICITNA (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA ZAVRNITEV VSEH IMPLICITNIH JAMSTEV O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN). INFORMACIJE IN STORITVE LAHKO VSEBUJEJO HROŠČE, NAPAKE, TEŽAVE ALI DRUGE OMEJITVE. MI IN NAŠE POVEZANE STRANKE NISMO ODGOVORNI ZA VAŠO UPORABO KAKRŠNIH KOLI INFORMACIJ ALI STORITEV. ZLASTI, VENDAR NE KOT OMEJITEV, MI IN NAŠE POVEZANE STRANKE NISMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI POSREDNE, POSEBNE, NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE (VKLJUČNO S ŠKODO ZARADI IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE DOBIČKA, SODNIH SPOROV IN PODOBNO), NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJI NA KRŠITVI POGODBE, KRŠITVI JAMSTVA, DELIKTU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), ODGOVORNOSTI ZA IZDELEK ALI KAKO DRUGAČE, TUDI ČE STE BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. ZGORAJ NAVEDENO ZANIKANJE ŠKODE SO TEMELJNI ELEMENTI PODLAGE ZA SKLENITEV POGODBE MED NAMI IN VAMI. TO SPLETNO MESTO IN INFORMACIJE NE BI BILE ZAGOTOVLJENE BREZ TAKŠNIH OMEJITEV. NOBENEGA NASVETA ALI INFORMACIJE, USTNE ALI PISNE, KI JO PRIDOBITE OD NAS PREKO SPLETNE STRANI, NE USTVARJA NOBENEGA JAMSTVA, PREDSTAVITVE ALI GARANCIJE, KI NISO IZRECNO NAVEDENI V TEJ POGODBI.
VSA ODGOVORNOST ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI JO POVZROČIJO VIRUSI, KI JIH VSEBUJEJO ELEKTRONSKE DATOTEKE, KI VSEBUJEJO OBRAZEC ALI DOKUMENT, SE ZAVRAČA. NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI BI LAHKO NASTALA ZARADI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE NAŠEGA SPLETNEGA MESTA. NAŠA NAJVEČJA ODGOVORNOST DO VAS V VSEH OKOLIŠČINAH JE ENAKA NAKUPNI CENI, KI STE JO PLAČALI ZA BLAGO, STORITVE ALI INFORMACIJE.

11. Uporaba informacij.
Pridržujemo si pravico, vi pa nas pooblaščate za uporabo in dodelitev vseh informacij o vaši uporabi spletnega mesta in vseh informacij, ki ste jih posredovali, na kakršen koli način v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti.

12. Plačila.
Če nekaj kupujete pri nas ali pri trgovcih, izjavljate in jamčite, da (i) so vsi kreditni podatki, ki jih posredujete, resnični in popolni, (ii) bo podjetje, ki izda vašo kreditno kartico, poravnalo stroške, ki jih boste plačali, in (iii) boste plačali stroške, ki jih boste imeli, po objavljenih cenah, vključno z vsemi veljavnimi davki.

13. Povezave do drugih spletnih mest.
Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Ne odgovarjamo za vsebino, točnost ali mnenja, izražena na takih spletnih mestih, in teh spletnih mest ne raziskujemo, spremljamo ali preverjamo glede točnosti ali popolnosti. Vključitev katerega koli povezanega spletnega mesta na naše spletno mesto ne pomeni, da smo povezano spletno mesto odobrili ali potrdili. Če se odločite zapustiti naše spletno mesto in dostopati do teh spletnih mest tretjih oseb, to počnete na lastno odgovornost.

14. Pritožbe in povratne informacije
Mnenja in pripombe v zvezi z zgornjimi pogoji lahko pošljete na naslov .

Izjava o omejitvi odgovornosti:

Ta dokument se lahko uporablja le v informativne namene, izvirni dokument je v angleščini in je edini pravno ustrezen dokument. Na voljo je na tej strani.

© Copyright 2023 Bexel Consulting. All Rights Reserved