Funkcije/Načrti

BEXEL
Manager Lite

BEXEL
Engineer

BEXEL
Manager

BEXEL
Engineer CDE Enterprise *

BEXEL
Manager CDE Enterprise *

BEXEL
Engineer
FM *

BEXEL
Manager
FM *

Letni naročniški paketi

(na osebo)

En uporabnik

480 €
900 €
2.400 €
10+ Uporabniki

480 €
680 €
1650 €
900 €
1.840 €
1.100 €
2.090 €
25+ Uporabniki

480 €
560 €
1190 €
740 €
1.320 €
900 €
1.520 €
50+ Uporabniki

440 €
475 €
940 €
620 €
1.050 €
750 €
1.200 €
100+ Uporabniki

400 €
400 €
760 €
525 €
850 €
600 €
970 €
250+ Uporabniki
400 €
325 €
520 €
420 €
600 €
480 €
670 €
* FM in CDE načrte vključujeta programski opremi BEXEL Manager ali BEXEL Engineer.
Oglejte funkcije projekta
Navigacija po modelu v realnem času
Način hoje
Napredna vizualizacija (Scene in animacije)
Pregled funkcij projekta
Odprti IFC format datoteke (IFC 2×3, IFC 4)
IFC izvoz (IFC 2×3, IFC 4)
Predizmera (QTO) IFC uvoz/izvoz MVD
Pregled podatkov modela
Zbirni BIM model sestavljen iz številnih pod-modelov
BCF podpora(uvoz in izvoz, upravljanje v oblaku)
Napredno iskanje in filtriranje gradnikov
Različno obarvani gradniki znotraj razčlenitve
3D BIM Funkcije
Predizmera(QTO)
Analiza kolizij
Upravljanje tveganj
Upravljanje BIM meta podatkov
Priprava razpisnih paketov
4D BIM Funkcije
Terminski plan in načrtovanje
Gradbene metodologije
Inteligentni ciklogram in načrtovanje pretoka
Metoda kritične poti (CPM) in analize (CPA)
Simulacija gradnje
Spremljava napredka
Razporejanje resursov
Načrtovano v primerjavi z aktualnim
Uvoz/Izvoz iz MS Project, Primavera
5D BIM Funkcije
Proračun
Poročanje o razčlenitvi strukture del
Predračun (BOQ)
Analize denarnih tokov
Terminski plan IFC uvoz/izvoz MVD
Podpora za klasifikacijske sisteme (kot so Uniformat, Masterformat, Uniclass, DIN 276…)
Stroškovna podatkovna baza podjetja
6D BIM Funkcije
Upravljanje objektov (FM)
Inteligentno povezovanje dokumentov
Sistem za upravljanje dokumentov (DMS v oblaku)
Podatki o sredstvih modela
Skupno podatkovno okolje (V skladu z ISO 19650)
Instalacija na strežniku klienta
Uporabniške vloge in dovoljenja
Zgodovina vseh različic modelov, ki so hkrati tudi na voljo
Optimizirane inkrementalne različice projekta
Arhiviranje
Obvestila o analizah in spremembah modela
Platforma za upravljanje dokumentov v oblaku
Sodelovanje in sinhronizacija analiz izdelanih s strani več uporabnikov
Objava sprememb pod-modela v zbirnem modelu
Dodatne funkcije
Power BI poročanje
Predloge poročil po meri Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo
Integracija po meri z ERP in drugimi sistemi Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo
Integracija podatkovne baze po meri Na zahtevo
Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo
Napredni mehanizem poročanja
Izvoz atributov nazaj v prvotna programska okolja
Sistem upravljanja sodelovanja
API & Add sistemi
Dostop do naprednih tutorialov, brezplačnih stroškovnih podatkovnih baz in vzorčnih modelov v različnih jezikih
2FA (Dvofaktorska overitev)
Podprti jeziki uporabniškega vmesnika EN, DE, FR, IT, ES, RU, KR, HU, SL, RS, HR, BA
Število BIM gradnikov Vse do 15000 Neomejeno Neomejeno Neomejeno Neomejeno Neomejeno Neomejeno
Podpora za uporabnike Osnovno Osnovno Napredno Napredno Napredno Napredno Napredno
Portal za upravljanje licenc * Na voljo letnim naročninskim paketom za 10+ uporabnikov


Funkcije/Načrti

BEXEL
Manager Lite

BEXEL
Engineer

BEXEL
Manager

BEXEL
Engineer CDE Enterprise *

BEXEL
Manager CDE Enterprise *

BEXEL
Engineer
FM *

BEXEL
Manager
FM *

Letni naročniški paketi

(na osebo)

En uporabnik

720 €
1350 €
3.600 €
10+ Uporabniki

720 €
1.020 €
2.475 €
1.350 €
2.760 €
1.650 €
3.135 €
25+ Uporabniki

720 €
840 €
1.785 €
1.110 €
1.980 €
1.350 €
2.280 €
50+ Uporabniki

660 €
715 €
1410 €
930 €
1.575 €
1125 €
1.800 €
100+ Uporabniki

600 €
600 €
1140 €
790 €
1275 €
900 €
1455 €
250+ Uporabniki
600 €
490 €
780 €
630 €
900 €
720 €
1000 €
* FM in CDE načrte vključujeta programski opremi BEXEL Manager ali BEXEL Engineer.
Oglejte funkcije projekta
Navigacija po modelu v realnem času
Način hoje
Napredna vizualizacija (Scene in animacije)
Pregled funkcij projekta
Odprti IFC format datoteke (IFC 2×3, IFC 4)
IFC izvoz (IFC 2×3, IFC 4)
Predizmera (QTO) IFC uvoz/izvoz MVD
Pregled podatkov modela
Zbirni BIM model sestavljen iz številnih pod-modelov
BCF podpora(uvoz in izvoz, upravljanje v oblaku)
Napredno iskanje in filtriranje gradnikov
Različno obarvani gradniki znotraj razčlenitve
3D BIM Funkcije
Predizmera(QTO)
Analiza kolizij
Upravljanje tveganj
Upravljanje BIM meta podatkov
Priprava razpisnih paketov
4D BIM Funkcije
Terminski plan in načrtovanje
Gradbene metodologije
Inteligentni ciklogram in načrtovanje pretoka
Metoda kritične poti (CPM) in analize (CPA)
Simulacija gradnje
Spremljava napredka
Razporejanje resursov
Načrtovano v primerjavi z aktualnim
Uvoz/Izvoz iz MS Project, Primavera
5D BIM Funkcije
Proračun
Poročanje o razčlenitvi strukture del
Predračun (BOQ)
Analize denarnih tokov
Terminski plan IFC uvoz/izvoz MVD
Podpora za klasifikacijske sisteme (kot so Uniformat, Masterformat, Uniclass, DIN 276…)
Stroškovna podatkovna baza podjetja
6D BIM Funkcije
Upravljanje objektov (FM)
Inteligentno povezovanje dokumentov
Sistem za upravljanje dokumentov (DMS v oblaku)
Podatki o sredstvih modela
Skupno podatkovno okolje (V skladu z ISO 19650)
Instalacija na strežniku klienta
Uporabniške vloge in dovoljenja
Zgodovina vseh različic modelov, ki so hkrati tudi na voljo
Optimizirane inkrementalne različice projekta
Arhiviranje
Obvestila o analizah in spremembah modela
Platforma za upravljanje dokumentov v oblaku
Sodelovanje in sinhronizacija analiz izdelanih s strani več uporabnikov
Objava sprememb pod-modela v zbirnem modelu
Dodatne funkcije
Power BI poročanje
Predloge poročil po meri Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo
Integracija po meri z ERP in drugimi sistemi Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo
Integracija podatkovne baze po meri Na zahtevo
Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo
Napredni mehanizem poročanja
Izvoz atributov nazaj v prvotna programska okolja
Sistem upravljanja sodelovanja
API & Add sistemi
Dostop do naprednih tutorialov, brezplačnih stroškovnih podatkovnih baz in vzorčnih modelov v različnih jezikih
2FA (Dvofaktorska overitev)
Podprti jeziki uporabniškega vmesnika EN, DE, FR, IT, ES, RU, KR, HU, SL, RS, HR, BA
Število BIM gradnikov Vse do 15000 Neomejeno Neomejeno Neomejeno Neomejeno Neomejeno Neomejeno
Podpora za uporabnike Osnovno Osnovno Napredno Napredno Napredno Napredno Napredno
Portal za upravljanje licenc * Na voljo letnim naročninskim paketom za 10+ uporabnikov

BEXEL EXPERT TOOLS

€2400/leto
2800 $/leto
2050 £/leto
€3600/leto

Uporabite 3D/4D/5D BIM tehnologijo in pripravite velike projekte z več kot milijonom gradnikov in 100 000 terminskimi postavkami z uporabo širokega nabora gradbenih, finančnih in drugih BIM analiz.

€480/leto
560 $/leto
400 £/leto
€720/leto

BEXEL Manager Lite je odlično orodje za modele BIM do 15.000 gradnikov. Dostopajte do celotnega seznama funkcij BEXEL Manager za delček cene.

€900/leto
1050$/leto
770£/leto
€1350/leto

Dokončajte postopke pred gradnjo, ponudbe in razpisno dokumentacijo ter pripravite projektni model za gradbeno frazo z uporabo integriranih 3D BIM rešitev.

Popolnoma prilagodljiva in razširljiva 3D/4D/5D/6D BIM platforma, zasnovana za velika podjetja. Integrirajte ga s sistemom ERP, aplikacijami drugih proizvajalcev ali svojo po meri pripravljeno bazo podatkov. Izkoristite prednosti po meri pripravljenih predlog poročil in obsežno razvitega API-ja.

Letni naročniški paketi
(na uporabnika)

BEXEL Manager Lite

BEXEL Engineer

BEXEL Manager

BEXEL Engineer Teamworks

BEXEL Manager Teamworks

En uporabnik

480 €
900 €
2400 €
10+ uporabnikov

480 €
680 €
1650 €
900 €
1840 €
25+ uporabnikov

480 €
560 €
1190 €
740 €
1320 €
50+ uporabnikov

440 €
475 €
940 €
620 €
1050 €
100+ uporabnikov

400 €
400 €
760 €
525 €
850 €
250+ uporabnikov

400 €
325 €
520 €
420 €
600 €

Letni naročniški paketi
(na uporabnika)

BEXEL Manager Lite

BEXEL Engineer

BEXEL Manager

BEXEL Engineer Teamworks

BEXEL Manager Teamworks

En uporabnik

560 $
1050 $
2800 $
10+ uporabnikov

560 $
790 $
1930 $
1020 $
2150 $
25+ uporabnikov

560 $
650 $
1390 $
840 $
1540 $
50+ uporabnikov

560 $
550 $
1100 $
700 $
1230 $
100+ uporabnikov

460 $
460 $
890 $
600 $
990 $
250+ uporabnikov

460 $
380 $
600 $
475 $
700 $

Letni naročniški paketi
(na uporabnika)

BEXEL Manager Lite

BEXEL Engineer

BEXEL Manager

BEXEL Engineer Teamworks

BEXEL Manager Teamworks

En uporabnik

400 £
770 £
2050 £
10+ uporabnikov

400 £
580 £
1400 £
770 £
1570 £
25+ uporabnikov

400 £
470 £
1000 £
630 £
1120 £
50+ uporabnikov

370 £
400 £
800 £
530 £
890 £
100+ uporabnikov

340 £
340 £
650 £
450 £
720 £
250+ uporabnikov

340 £
270 £
440 £
360 £
510 £

Letni naročniški paketi
(na uporabnika)

BEXEL Manager Lite

BEXEL Engineer

BEXEL Manager

BEXEL Engineer Teamworks

BEXEL Manager Teamworks

En uporabnik

720 €
1350 €
3600 €
10+ uporabnikov

720 €
1020 €
2475 €
1350 €
2760 €
25+ uporabnikov

720 €
840 €
1785 €
1110 €
1980 €
50+ uporabnikov

660 €
715 €
1410 €
930 €
1575 €
100+ uporabnikov

600 €
600 €
1140 €
790 €
1275 €
250+ uporabnikov

600 €
490 €
780 €
630 €
900 €

View Project Features

Real-time model navigation
Walk-mode
Enhanced visualisation ( scenes & animations)
Review Project Features
Open IFC file format (IFC 2×3, IFC 4)
IFC export (IFC 2×3, IFC 4)
Quantity Takeoff (QTO) IFC import/export MVD
Model data review
Federated BIM models from multiple sources
BCF support (export and import, cloud based management)
Advanced element search and filtering
Color coded element breakdowns
3D BIM Features
Quantity takeoff (QTO)
Clash detection
Interference management
BIM meta-data management
Preparation of tendering packages
4D BIM Features
Schedule and plannning
Construction methodologies
Intelligent LOB and flowline scheduling
Critical path method (CPM) and analysis (CPA)
Construction simulation
Progress tracking
Resource leveling
Planned VS Actual
Import/Export from MS Project, Primavera
5D BIM Features
Budgeting
Work breakdown structure reporting
Bill of quantities (BOQ)
Cash flow analysis
Schedule IFC import/export MVD
Support for custom classification system (i.e. Uniformat, Masterformat, Uniclass, DIN 276…)
Company cost databases
6D BIM Features
Facility Management (FM)
Intelligent document linking
Document management system (cloud based DMS)
Asset model data
Common Data Environment (According to ISO 19650)
Installation on Client premises
Define user roles and permissions
History of all model versions available to go back to
Optimized incremental project versioning
Archiving
Model & Analyses updates notifications
Cloud based document management platform
Collaboration and synchronization of analysis done by multiple users
Publishing of sub-models changes to federated model
Additional Features
Power BI reporting
Custom report templates On Request On Request On Request
Custom integration with ERP and other systems On Request On Request On Request
Custom database integration On Request On Request On Request
Advanced reporting engine
Export attribute sets back to authoring tools
Collaboration management system
API & Add-in system
Access to advanced tutorials, free cost databases and demo models in different languages
2FA (Two Factor Authentication)
Supported User Interface Languages EN, DE, FR, IT, ES, RU, KR, HU, SL, RS, HR, BA
Number of BIM elements Up to 15000 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Customer support Basic Basic Advanced Advanced Advanced
Licencing Administration Portal * Available to 10+ Users Annual Subscription Packages

BEXEL CLOUD SOLUTIONS

Platforma BEXEL CDE v oblaku je zasnovana za upravljanje različic projektov, uporabniških vlog in dovoljenj za dostop. Enostaven dostop do zgodovine vseh različic modelov. Gostuje v podatkovnem središču BEXEL na MS Azure.

Spletno orodje za sodelovanje BIM vam omogoča preprosto povezovanje naprednih BEXEL Manager delovnih tokov, analiz, podatkov in BIM modelov v spletnem okolju z uporabo računalnika, tablice ali mobilnega brskalnika.

Shranjujte in upravljajte s celotno projektno dokumentacijo in njihovimi različicami znotraj sistema za upravljanje dokumentov v celotnem življenjskem ciklu projekta. Povežite dokument z gradniki ali skupino gradnikov BIM modela.

Učinkovito upravljajte z objekti, načrtujte aktivnosti vzdrževanja v fazi uporabe projekta v oblačni storitvi. Hiter dostop do bistvenih informacij o gradnikih, ustvarjenih med postopkom načrtovanja in gradnje.

Dragoceni vpogledi v projekte in natančno sledenje KPI indikatorjev za več projektov povečujejo prednosti obsežnih podatkovnih baz za več projektov, zajetih v integriranih BIM modelih orodja BEXEL Manager 3D/4D/5D.

* BEXEL CDE je potreben za druge module v oblaku (BEXEL Viewer, BEXEL Docs, BEXEL FM in BEXEL Portfolio Manager).

Letni naročniški paketi
(na uporabnika)

BEXEL CDE

BEXEL VIEWER

BEXEL DOCS

BEXEL FM

BEXEL PORTFOLIO MANAGER

OBVEZNO
MODUL
MODUL
MODUL
MODUL
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En uporabnik

90 €
180 €
180 €
360 €
90 €
180 €
240 €
480 €
180 €
360 €
10+ uporabnikov

80 €
160 €
160 €
320 €
80 €
160 €
214 €
428 €
160 €
320 €
25+ uporabnikov

64 €
128 €
128 €
256 €
64 €
128 €
170 €
340 €
128 €
256 €
50+ uporabnikov

56 €
112 €
112 €
224 €
56 €
112 €
150 €
300 €
112 €
224 €
100+ uporabnikov

44 €
88 €
88 €
176 €
44 €
88 €
118 €
236 €
88 €
176 €
250+ uporabnikov

36 €
72 €
72 €
144 €
36 €
72 €
96 €
192 €
72 €
144 €

Letni naročniški paketi
(na uporabnika)

BEXEL CDE

BEXEL VIEWER

BEXEL DOCS

BEXEL FM

BEXEL PORTFOLIO MANAGER

OBVEZNO
MODUL
MODUL
MODUL
MODUL
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En uporabnik

105 $
210 $
210 $
420 $
105 $
210 $
280 $
560 $
180 $
420 $
10+ uporabnikov

95 $
185 $
185 $
375 $
95 $
185 $
250 $
500 $
185 $
375 $
25+ uporabnikov

75 $
150 $
150 $
300 $
75 $
150 $
200 $
400 $
150 $
300 $
50+ uporabnikov

65 $
130 $
130 $
260 $
65 $
130 $
175 $
350 $
130 $
260 $
100+ uporabnikov

50 $
100 $
100 $
205 $
50 $
100 $
140 $
275 $
100 $
205 $
250+ uporabnikov

42 $
84 $
84 $
168 $
42 $
84 $
112 $
225 $
84 $
168 $

Letni naročniški paketi
(na uporabnika)

BEXEL CDE

BEXEL VIEWER

BEXEL DOCS

BEXEL FM

BEXEL PORTFOLIO MANAGER

OBVEZNO
MODUL
MODUL
MODUL
MODUL
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En uporabnik

75 £
150 £
150 £
300 £
75 £
150 £
200 £
400 £
150 £
300 £
10+ uporabnikov

65 £
130 £
130 £
260 £
65 £
130 £
180 £
360 £
135 £
270 £
25+ uporabnikov

55 £
110 £
110 £
220 £
55 £
110 £
140 £
280 £
110 £
220 £
50+ uporabnikov

47 £
94 £
94 £
188 £
47 £
94 £
125 £
250 £
94 £
188 £
100+ uporabnikov

37 £
74 £
74 £
148 £
37 £
74 £
100£
200 £
74 £
148 £
250+ uporabnikov

30 £
60 £
60 £
120 £
30 £
60 £
80 £
160 £
60 £
120 £

Letni naročniški paketi
(na uporabnika)

BEXEL CDE

BEXEL VIEWER

BEXEL DOCS

BEXEL FM

BEXEL PORTFOLIO MANAGER

OBVEZNO
MODUL
MODUL
MODUL
MODUL
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En projekt
Neomejeno število projektov
En uporabnik

135 €
270 €
270 €
540 €
135 €
270 €
360 €
760 €
270 €
540 €
10+ uporabnikov

120 €
240 €
240 €
480 €
120 €
240 €
321 €
444 €
240 €
480 €
25+ uporabnikov

96 €
192 €
192 €
384 €
96 €
192 €
255 €
510 €
192 €
384 €
50+ uporabnikov

84 €
168 €
168 €
336 €
84 €
168 €
225 €
450€
168 €
336 €
100+ uporabnikov

66 €
132 €
132 €
264 €
66 €
132 €
177  €
354 €
132 €
264 €
250+ uporabnikov

54 €
108 €
108 €
216 €
54 €
108 €
144 €
288 €
108 €
216 €

Licence za posamezne projekte se nanašajo na projekte v vrednosti manj kot 50 milijonov evrov.

BEXEL COLLECTIONS

BEXEL Design Review Collection

BEXEL Design Review Collection je prilagojena fazi načrtovanja projekta, vključno z BEXEL Engineer Teamworks, BEXEL CDE, BEXEL Viewer, BEXEL Docs in BEXEL Portfolio Manager.

BEXEL Build Collection

BEXEL Build Collection je prilagojena za gradbeno fazo projekta, vključno z BEXEL Manager Teamworks, BEXEL CDE, BEXEL Viewer, BEXEL Docs in BEXEL Portfolio Manager.

BEXEL FM Collection

BEXEL FM Collection je prilagojena za fazo upravljanja objekta, vključno z BEXEL Engineer, BEXEL CDE, BEXEL Viewer, BEXEL Docs in BEXEL FM.

BEXEL Ultimate Collection

BEXEL Ultimate Collection zbira vsa BEXEL strokovna orodja in rešitve v oblaku za popoln nadzor in upravljanje projekta v vseh fazah projekta.

* BEXEL Teamworks ni vključen v pakete z manj kot 10 uporabniki. Namesto tega je vključena namizna aplikacija BEXEL Manager ali Engineer.

Letni naročniški paketi
(na uporabnika)

BEXEL Design Review Collection

BEXEL Build Collection

BEXEL FM Collection

BEXEL Ultimate Collection

Neomejeno število projektov
Neomejeno število projektov
Neomejeno število projektov
Neomejeno število projektov
En uporabnik *

1740 €
3030 €
1680 €
3360 €
10+ uporabnikov

1490 €
2290 €
1400 €
2650 €
25+ uporabnikov

1210 €
1710 €
1130 €
2000 €
50+ uporabnikov

1030 €
1410 €
980 €
1670 €
100+ uporabnikov

840 €
1130 €
790 €
1330 €
250+ uporabnikov

680 €
850 €
640 €
1010 €

Letni naročniški paketi
(na uporabnika)

BEXEL Design Review Collection

BEXEL Build Collection

BEXEL FM Collection

BEXEL Ultimate Collection

Neomejeno število projektov
Neomejeno število projektov
Neomejeno število projektov
Neomejeno število projektov
En uporabnik *

2030 $
3540 $
1960 $
3920 $
10+ uporabnikov

1740 $
2670 $
1630 $
3090 $
25+ uporabnikov

1410 $
2340 $
1320 $
2540 $
50+ uporabnikov

1200 $
1650 $
1140 $
1950 $
100+ uporabnikov

990 $
1310 $
920 $
1550 $
250+ uporabnikov

795 $
990 $
750 $
1180 $

Letni naročniški paketi
(na uporabnika)

BEXEL Design Review Collection

BEXEL Build Collection

BEXEL FM Collection

BEXEL Ultimate Collection

Neomejeno število projektov
Neomejeno število projektov
Neomejeno število projektov
Neomejeno število projektov
En uporabnik *

1450 £
2525 £
1400 £
2800 £
10+ uporabnikov

1240 £
1910 £
1170 £
2210 £
25+ uporabnikov

1010 £
1425 £
940 £
1670 £
50+ uporabnikov

860 £
1175 £
820 £
1390 £
100+ uporabnikov

700 £
940 £
660 £
1110 £
250+ uporabnikov

570 £
710 £
535 £
840 £

Letni naročniški paketi
(na uporabnika)

BEXEL Design Review Collection

BEXEL Build Collection

BEXEL FM Collection

BEXEL Ultimate Collection

Neomejeno število projektov
Neomejeno število projektov
Neomejeno število projektov
Neomejeno število projektov
En uporabnik *

2610 €
4545 €
2520 €
5040 €
10+ uporabnikov

2235 €
3435 €
2100 €
3975 €
25+ uporabnikov

1815 €
2565 €
1695 €
3000 €
50+ uporabnikov

1545 €
2115 €
1470 €
2500 €
100+ uporabnikov

1260 €
1695 €
1185 €
2000 €
250+ uporabnikov

1020 €
1275 €
960 €
1500 €

Kupite licenco BEXEL Manager z enim klikom (samodejna preusmeritev na blagajno).

Zahteva za ponudbo

Potrebujete strokovni nasvet? Obrnite se na našega strokovnjaka za optimizirane pakete v oblaku: 

© Copyright 2023 Bexel Consulting. All Rights Reserved