Paketi in cene

 BEXEL 

Manager Lite 

480€/letno

Popolna BIM izbira

za vaše potrebe za majhne in srednje velike projekte

• 3D BIM Funkcije •

• 4D BIM Funkcije

• 5D BIM Funkcije

Vse do 15 000 BIM gradnikov

• Osnovna podpora •

BEXEL

Engineer

900€/letno

Programska rešitev,

ki je namenjena preverjanju modelov in 3D pregledu projektov v fazi pred gradnjo

• Predizmere •

• Analiza kolizij •

• Ponudbe in razpisi •

število BIM gradnikov

• Osnovna podpora •

 BEXEL 

Manager

2.400€/letno

Celovita BIM rešitev

vse do primopredaje objekta

• 3D BIM Funkcije

• 4D BIM Funkcije

• 5D BIM Funkcije

število BIM gradnikov •

• Napredna podpora •


BEXEL

CDE Enterprise

od 420€/letno

Vključuje

BEXEL Engineer ali

BEXEL Manager

• Nameščen na serverjih klienta

• Uporabniške vloge in dovoljenja •

Zgodovina vseh različic modelov, ki so hkrati tudi na voljo

Rešitev v oblaku

za skupinsko sodelovanje

Napredna podpora


BEXEL

Facility Management

od 480€/letno

Vključuje

BEXEL Engineer ali

BEXEL Manager

• Nameščen na serverjih klienta

• Uporabniške vloge in dovoljenja •

• 6D BIM Funkcije

Rešitev v oblaku

za vzdrževanje in upravljanje premoženja

Napredna podporaFunkcije/Načrti

BEXEL
Manager Lite

BEXEL
Engineer

BEXEL
Manager

BEXEL
Engineer CDE Enterprise *

BEXEL
Manager CDE Enterprise *

BEXEL
Engineer
FM *

BEXEL
Manager
FM *

Letni naročniški paketi

(na osebo)

En uporabnik

480 €
900 €
2.400 €
10+ Uporabniki

480 €
680 €
1650 €
900 €
1.840 €
1.100 €
2.090 €
25+ Uporabniki

480 €
560 €
1190 €
740 €
1.320 €
900 €
1.520 €
50+ Uporabniki

440 €
475 €
940 €
620 €
1.050 €
750 €
1.200 €
100+ Uporabniki

400 €
400 €
760 €
525 €
850 €
600 €
970 €
250+ Uporabniki
400 €
325 €
520 €
420 €
600 €
480 €
670 €
* FM in CDE načrte vključujeta programski opremi BEXEL Manager ali BEXEL Engineer.
Oglejte funkcije projekta
Navigacija po modelu v realnem času
Način hoje
Napredna vizualizacija (Scene in animacije)
Pregled funkcij projekta
Odprti IFC format datoteke (IFC 2×3, IFC 4)
IFC izvoz (IFC 2×3, IFC 4)
Predizmera (QTO) IFC uvoz/izvoz MVD
Pregled podatkov modela
Zbirni BIM model sestavljen iz številnih pod-modelov
BCF podpora(uvoz in izvoz, upravljanje v oblaku)
Napredno iskanje in filtriranje gradnikov
Različno obarvani gradniki znotraj razčlenitve
3D BIM Funkcije
Predizmera(QTO)
Analiza kolizij
Upravljanje tveganj
Upravljanje BIM meta podatkov
Priprava razpisnih paketov
4D BIM Funkcije
Terminski plan in načrtovanje
Gradbene metodologije
Inteligentni ciklogram in načrtovanje pretoka
Metoda kritične poti (CPM) in analize (CPA)
Simulacija gradnje
Spremljava napredka
Razporejanje resursov
Načrtovano v primerjavi z aktualnim
Uvoz/Izvoz iz MS Project, Primavera
5D BIM Funkcije
Proračun
Poročanje o razčlenitvi strukture del
Predračun (BOQ)
Analize denarnih tokov
Terminski plan IFC uvoz/izvoz MVD
Podpora za klasifikacijske sisteme (kot so Uniformat, Masterformat, Uniclass, DIN 276…)
Stroškovna podatkovna baza podjetja
6D BIM Funkcije
Upravljanje objektov (FM)
Inteligentno povezovanje dokumentov
Sistem za upravljanje dokumentov (DMS v oblaku)
Podatki o sredstvih modela
Skupno podatkovno okolje (V skladu z ISO 19650)
Instalacija na strežniku klienta
Uporabniške vloge in dovoljenja
Zgodovina vseh različic modelov, ki so hkrati tudi na voljo
Optimizirane inkrementalne različice projekta
Arhiviranje
Obvestila o analizah in spremembah modela
Platforma za upravljanje dokumentov v oblaku
Sodelovanje in sinhronizacija analiz izdelanih s strani več uporabnikov
Objava sprememb pod-modela v zbirnem modelu
Dodatne funkcije
Power BI poročanje
Predloge poročil po meri Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo
Integracija po meri z ERP in drugimi sistemi Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo
Integracija podatkovne baze po meri Na zahtevo
Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo Na zahtevo
Napredni mehanizem poročanja
Izvoz atributov nazaj v prvotna programska okolja
Sistem upravljanja sodelovanja
API & Add sistemi
Dostop do naprednih tutorialov, brezplačnih stroškovnih podatkovnih baz in vzorčnih modelov v različnih jezikih
2FA (Dvofaktorska overitev)
Podprti jeziki uporabniškega vmesnika EN, DE, FR, IT, ES, RU, KR, HU, SL, RS, HR, BA
Število BIM gradnikov Vse do 15000 Neomejeno Neomejeno Neomejeno Neomejeno Neomejeno Neomejeno
Podpora za uporabnike Osnovno Osnovno Napredno Napredno Napredno Napredno Napredno
Portal za upravljanje licenc * Na voljo letnim naročninskim paketom za 10+ uporabnikov


Obrazec za prošnjo za ponudbo
    © Copyright 2022 Bexel Consulting. All Rights Reserved