PREDIZMERE
(QTO) IN
TERMINSKI PLANI
IFC UVOZ/IZVOZ MVD

API & ADD-IN
SISTEM

COBIE
PODPORA

INTEGRACIJA PO MERI
Z ERP IN
OSTALIMI SISTEMI

BIM MULTI VSEBNIK
MODELOV
(ММС)

ZBIRNI
BIM MODELI
IZ ŠTEVILNIH
VIROV ALI
POD-MODELOV

INTEGRACIJA
PODATKOVNE BAZE
PO MERI

POWER BI
INTEGRACIJA
IN POROČANJE

BCF
PODPORA

UVOZ, IZVOZ
IN POSODOBITEV IFC
FORMATA DATOTEKE
(IFC 2×3, IFC 4)

OpenBIM