PREDIZMERE
(QTO) IN
TERMINSKI PLANI
IFC UVOZ/IZVOZ MVD

API & ADD-IN
SISTEM

COBIE
PODPORA

INTEGRACIJA PO MERI
Z ERP IN
OSTALIMI SISTEMI

BIM MULTI VSEBNIK
MODELOV
(ММС)

ZBIRNI
BIM MODELI
IZ ŠTEVILNIH
VIROV ALI
POD-MODELOV

INTEGRACIJA
PODATKOVNE BAZE
PO MERI

POWER BI
INTEGRACIJA
IN POROČANJE

BCF
PODPORA

UVOZ, IZVOZ
IN POSODOBITEV IFC
FORMATA DATOTEKE
(IFC 2×3, IFC 4)

OpenBIM

UVOZ, IZVOZ IN POSODOBITEV IFC FORMATA DATOTEKE (IFC 2×3, IFC 4)

Izvozite katero koli pod-skupino ali vse vaše BIM gradnike direktno v bodisi IFC2x3 bodisi IFC4 format datoteke. Uvozite, izvozite in posodobite številne IFC datoteke znotraj BEXEL Manager programske rešitve

BCF PODPORA

Upravljaj, izvozi in uvozi BCF datoteke.

SPREMLJAVA NAPREDKA GRADNJE

PODATKI O NAROČILIH

TERMINSKI PLANI

STROŠKI

BIM NAČRTOVANJE

DOKUMENTACIJA

VIZUALIZACIJA PROJEKTA

PREDIZMERE

EDINI VIR RESNICE

BEXEL Manager vključuje pregled načrtov in podatkov ter analize, kot so predizmere, analize kolizij, ocene stroškov, upravljanje sprememb, upravljanje vrednosti, terminskih planov in vzdrževanja objektov. Platforma je opimizirana za upravljanje velikih projektov, ki imajo integriranih več sto dokumentov.

Z BEXEL Skupnim podatkovnim okoljem lahko spreminjate in sledite spremembam, delite in združujete vso delo vaše ekipe v enem zbirnem modelu. Dodeljute dovoljenja in pravice, opravljate vse napredne analize in tekoče sodelujete v odprtem BIM okolju.

BEXEL Manager vključuje pregled načrtov in podatkov ter analize, kot so predizmere, analize kolizij, ocene stroškov, upravljanje sprememb, upravljanje vrednosti, terminskih planov in vzdrževanja objektov. Platforma je opimizirana za upravljanje velikih projektov, ki imajo integriranih več sto dokumentov.

Z BEXEL Skupnim podatkovnim okoljem lahko spreminjate in sledite spremembam, delite in združujete vso delo vaše ekipe v enem zbirnem modelu. Dodeljute dovoljenja in pravice, opravljate vse napredne analize in tekoče sodelujete v odprtem BIM okolju.

© Copyright 2023 Bexel Consulting. All Rights Reserved