Digitalni delovni procesi
v odprtem BIM okolju
v skladu z ISO 19650

NASLEDNJA GENERACIJA PROJEKTNEGA NAČRTOVANJA

PREGLEDI META PODATKOV

IZDELAVA IN UREDITEV PODATKOVNE
BAZE STROŠKOV IN KLASIFIKACIJE

DOLOČITEV CON IN
METODOLOGIJ TER IZDELAVA PREDLOG

IZDELAVA PREDIZMER

IZDELAVA STROŠKOVNE VERZIJE

SAMODEJNO INTELIGENTNO
NAČRTOVANJE IN OPTIMIZACIJA

PREGLEDI META PODATKOV

SAMODEJNI PREGLEDI MODELA IN META PODATKOV TER OBOGATITEV LE-TEH

SAMODEJNA IZDELAVA PREDIZMER NA OSNOVI ATRIBUTNIH PRAVIL - KATEGORIJE, DRUŽINE, ATRIBUTI ITD.
SAMODEJNA IZDELAVA SELEKCIJ GRADNIKOV NA OSNOVI RAZČLENITVE PO MERI

IZDELAVA PREDIZMER

IZDELAVA IN UREDITEV PODATKOVNE
BAZE STROŠKOV IN KLASIFIKACIJE

SAMODEJNA IZDELAVA CELOVITE ANALIZE STROŠKOV, IZDELAVA STROŠKOVNIH POSTAVK IN KLASIFIKACIJ
NA OSNOVI PREDIZMER S POMOČJO ČAROVNIKA ZA IZDELAVO RAZVOJ IN UPRAVLJANJE STROŠKOVNE
KLASIFIKACIJE – DODAJANJE STROŠKOVNIH POSTAVK, SPREMEMBA VRST KOLIČIN, POIZVEDBA GRADNIKOV,
UREJANJE DEFINICIJ STROŠKOVNIH POSTAVK, UPRAVLJANJE RESURSOV

SAMODEJNO DODELJEVANJE STROŠKOVNIH POSTAVK K GRADNIKOM

IZDELAVA STROŠKOVNE VERZIJE

OPREDELITEV GRADBENE METODOLOGIJE NA PODLAGI USTVARJENIH DODELJENIH STROŠKOV
ALI PONOVNA UPORABA OBSTOJEČE METODOLOGIJE, OPREDELITEV POSTAVK
CON IN MEDSEBOJNIH RELACIJ, IZDELAVA PREDLOG NA PODLAGI CON IN METODOLOGIJ

DOLOČITEV CON IN
METODOLOGIJ TER IZDELAVA PREDLOG

SAMODEJNA IZDELAVA TERMINSKEGA PLANA Z UPORABO INTELIGENTNEGA ORODJA ZA NAČRTOVANJE,
KI OMOGOČA IZDELAVO KOMPLEKSNIH TERMINSKIH PLANOV Z VEČ TISOČ AKTIVNOSTMI IN RELACIJAMI
TER OPTIMIZIRANIM CIKLOGRAMOM, RAZPOREJANJE RESURSOV OSNOVNICE TERMINSKEGA PLANA,
OPTIMIZACIJA TERMINSKIH PLANOV, UPRAVLJANJE IN UREJANJE

SAMODEJNO INTELIGENTNO
NAČRTOVANJE IN OPTIMIZACIJA

Platforma BEXEL Manager spreminja perspektivo integriranega vodenja projektov in
omogoča popolno optimizacijo in prilagajanje digitalnih delovnih procesov.

Digitalni delovni procesi v odprtem BIM okolju po ISO 19650 (brošura)

Ustvarite 4D in 5D simulacijo v samo 3 minutah

Primerjava stroškov

Integracija BIM360 in BIMCollab

Uvoz iz BCF TRIMBLE

Izmenjava podatkov z ArchiCAD

Uvod v FM

Zbirni BIM model

Analiza kolizij

Upravljanje podatkov

Baza podatkov o stroških

Razvoj inteligentnega terminskega plana 4D / 5D

Spremljava napredka gradnje

Upravljanje dokumentov

Vzdrževanje objektov

Skupno podatkovno okolje v oblaku

© Copyright 2023 Bexel Consulting. All Rights Reserved