Datoteke za prenos

BEXEL Manager Revit Publisher

BEXEL Manager Revit Publisher [Publish to BX3] omogoča projektnim skupinam, ki uporabljajo programsko opremo BEXEL Manager izdelavo zbirnih modelov za BIM simulacije in analize. Vsi deležniki na projektu, ki uporabljajo kot prvotno programsko orodje Autodesk® Revit® lahko ustvarijo optimizirano BX3 datoteko neposredno iz rešitve, tudi brez BEXEL Manager licence. BX3 datoteka podpira prenos geometrije modela in vseh povezanih metapodatkov. Poleg tega imate na voljo različne možnosti izvoza, na primer izvoz samo aktivne datoteke Autodesk® Revit® ali sočasno izvoz vseh povezanih datotek Autodesk® Revit®.

Različica: 7.1.2.0

BEXEL Manager Properties Importer

Properties Importer vam omogoča sinhronizacijo podatkov med Autodesk® Revit® in BEXEL Manager. Proces upravljanja podatkov spodbudi tako, da naloge, povezane z modelom, prenesete na člane skupine, ki ne uporabljajo BIM modela temveč samo Excel datoteke. Lahko izvozite atribute in podatke, urejene ali ustvarjene v BEXEL Manager-ju in izvorne metapodatke za njihovo upravljanje v Excel-u. Po spremembi lahko podatke uvozite nazaj v Revit in vaši atributi bodo posodobljeni ali ustvarjeni, če so bili prvotno izdelani v BEXEL Manager-ju.

Različica: 2.0.0.0

Bexel Publisher Addin for Navisworks

Bexel Publisher Addin for Navisworks is a file exporter that enables project teams to generate BIM models from authoring tools and formats (e.g. DWG, DWF, Aveva, Infraworks, MicroStation, Rhinoceros, SmartPlant 3D, Solidworks, etc.) supported by Autodesk® Navisworks®, but which does not support export to IFC file format, into Bexel Manager software as federated BIM model ready for integrated 3D/4D/5D project management and analysis. This add-in can generate the optimized BX3 file from Autodesk® Navisworks®, even without the need for a BEXEL Manager license. The BX3 file format supports the transfer of object geometry and all associated metadata. Additionally, there are various exporting options such as exporting only part of the model or choosing categories (e.g. Beams, Walls, Slabs, etc.) that sets of elements will be mapped to.

Version: 1.0.2.0

© Copyright 2023 Bexel Consulting. All Rights Reserved