SHRANJEVANJE POD-MODELOV
SPREMEMBE ZBIRNEGA MODELA

10

OBVESTILA O POSODOBITVI
MODELA IN ANALIZ

09

CELOVIT DOSTOP DO API
OMOGOČA PRILAGODITEV

08

SODELOVANJE IN
SINHRONIZACIJA ANALIZ,
KI JIH JE IZDELALO
VEČ UPORABNIKOV

07

DEFINIRAJTE
UPORABNIŠKE VLOGE
IN DOVOLJENJA

06

MOŽNOST INSTALCIJE NA STREŽNIKU
KLIENTA KAKOR TUDI JAVNIH
DOBAVITELJEV OBLAKOV(AZURI, AWS)

05

OPTIMIZIRANA INKREMENTALNA
PROJEKTNA RAZLIČICA

04

ARHIVIRANJE

03

ZGODOVINA VSEH PROJEKTNIH RAZLIČIC
DO KATERIH JE OMOGOČEN DOSTOP

02

MODEL V OBLAKU IN
PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTOV

01

SKUPNO PODATKOVNO OKOLJE (CDE)

TEKOČE SODELOVANJE V ODPRTEM BIM OKOLJU