SHRANJEVANJE POD-MODELOV
SPREMEMBE ZBIRNEGA MODELA

10

OBVESTILA O POSODOBITVI
MODELA IN ANALIZ

09

CELOVIT DOSTOP DO API
OMOGOČA PRILAGODITEV

08

SODELOVANJE IN
SINHRONIZACIJA ANALIZ,
KI JIH JE IZDELALO
VEČ UPORABNIKOV

07

DEFINIRAJTE
UPORABNIŠKE VLOGE
IN DOVOLJENJA

06

MOŽNOST INSTALCIJE NA STREŽNIKU
KLIENTA KAKOR TUDI JAVNIH
DOBAVITELJEV OBLAKOV(AZURI, AWS)

05

OPTIMIZIRANA INKREMENTALNA
PROJEKTNA RAZLIČICA

04

ARHIVIRANJE

03

ZGODOVINA VSEH PROJEKTNIH RAZLIČIC
DO KATERIH JE OMOGOČEN DOSTOP

02

MODEL V OBLAKU IN
PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTOV

01

SKUPNO PODATKOVNO OKOLJE (CDE)

TEKOČE SODELOVANJE V ODPRTEM BIM OKOLJU

Skupno podatkovno okolje (CDE)

TEKOČE SODELOVANJE V ODPRTEM BIM OKOLJU

MODEL V OBLAKU IN PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTOV

ZGODOVINA VSEH PROJEKTNIH RAZLIČIC DO KATERIH JE OMOGOČEN DOSTOP

ARHIVIRANJE

OPTIMIZIRANA INKREMENTALNA PROJEKTNA RAZLIČICA

MOŽNOST INSTALCIJE NA STREŽNIKU KLIENTA KAKOR TUDI JAVNIH DOBAVITELJEV OBLAKOV(AZURE, AWS)

DEFINIRAJTE UPORABNIŠKE VLOGE IN DOVOLJENJA

SODELOVANJE IN SINHRONIZACIJA ANALIZ, KI JIH JE IZDELALO VEČ UPORABNIKOV

CELOVIT DOSTOP DO API OMOGOČA PRILAGODITEV

OBVESTILA O POSODOBITVI MODELA IN ANALIZ

SHRANJEVANJE POD-MODELOV SPREMEMBE ZBIRNEGA MODELA

© Copyright 2023 Bexel Consulting. All Rights Reserved