5D
reporting

5D spremljava
gradnje

5D Simulacija gradnje

Optimizacija stroškov

5D načrtovanje
projekta

5D upravljanje
stroškov

5D BIM funkcije

5D upravljanje stroškov

 • OCENA STROŠKOV
 • SAMODEJNA IZDELAVA STROŠKOVNE PODATKOVNE BAZE
 • SAMODEJNO POVEZOVANJE STROŠKOVNIH PODATKOV Z GRADNIKI
 • IZDELAVA IN IZVOZ PODROBNIH PRORAČUNOV
 • IZDELAVA IN IZVOZ PODATKOVNE BAZE STROŠKOV IN RESURSOV
 • INTEGRACIJA STROŠKOVNE PODATKOVNE BAZE PO MERI (npr. Uniformat, Masterformat, Uniclass, DIN 276…)
 • STROŠKOVNE PODATKOVNE BAZE (Z UPORABO CENTRALIZIRANE BAZE STROŠKOV)
 • UVOZ TERMINSKEGA PLANA V OBLIKI IFC/MVD IZVOZ
 • PONUDBE IN RAZPISI
 • SAMODEJNO POVEZOVANJE STROŠKOVNIH PODATKOV Z GRADNIKI

  SAMODEJNO POVEZOVANJE STROŠKOVNIH PODATKOV Z GRADNIKI

 • SAMODEJNA IZDELAVA STROŠKOVNE PODATKOVNE BAZE

  SAMODEJNA IZDELAVA STROŠKOVNE PODATKOVNE BAZE

 • OCENA STROŠKOV

  OCENA STROŠKOV

 • IZDELAVA IN IZVOZ PODATKOVNE BAZE STROŠKOV IN RESURSOV

  IZDELAVA IN IZVOZ PODATKOVNE BAZE STROŠKOV IN RESURSOV

 • INTEGRACIJA STROŠKOVNE PODATKOVNE BAZE PO MERI

  INTEGRACIJA STROŠKOVNE PODATKOVNE BAZE PO MERI

 • UVOZ TERMINSKEGA PLANA V OBLIKI IFC/MVD IZVOZ

  UVOZ TERMINSKEGA PLANA V OBLIKI IFC/MVD IZVOZ

 • PONUDBE IN RAZPISI

  PONUDBE IN RAZPISI

5D načrtovanje projekta

 • INTELIGENTNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA S STROŠKOVNIMI POSTAVKAMI
 • ANALIZE STROŠKOV NA PODLAGI GRADNIKOV
 • PRIPRAVA PRORAČUNA IN POPIS KOLIČIN
 • PAMETNO SAMODEJNO 5D NAČRTOVANJE
 • STOPNJE PRODUKTVNOSTI IN NAČRTOVANJE RESURSOV
 • METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE
 • UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH ORODIJ (npr. Primavera®, Microsoft Project®)
 • ANALIZE STROŠKOV NA PODLAGI GRADNIKOV

  ANALIZE STROŠKOV NA PODLAGI GRADNIKOV

 • METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE

  METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE

 • PRIPRAVA PRORAČUNA IN POPIS KOLIČIN

  PRIPRAVA PRORAČUNA IN POPIS KOLIČIN

 • UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH ORODIJ

  UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH ORODIJ

 • STOPNJE PRODUKTVNOSTI IN NAČRTOVANJE RESURSOV

  STOPNJE PRODUKTVNOSTI IN NAČRTOVANJE RESURSOV

 • PAMETNO SAMODEJNO 5D NAČRTOVANJE

  PAMETNO SAMODEJNO 5D NAČRTOVANJE

 • INTELIGENTNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA S STROŠKOVNIMI POSTAVKAMI

  INTELIGENTNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA S STROŠKOVNIMI POSTAVKAMI

Optimizacija stroškov

 • NAPREDNE ANALIZE & OPTIMIZACIJA
 • CASH FLOW ANALIZE
 • UPRAVLJANJE, RAZPOREDITEV IN RAZPOREJANJE RESURSOV

Simulacija gradnje

 • DIREKTEN IN V REALNEM ČASU PREGLED 5D SEKVENCE
 • PREGLED 5D SEKVENCE DIREKTNO IN V REALNEM ČASU
 • PO MERI OBARVANE SHEME ZA GRADNIKE, AKTIVNOSTI IN RESURSE
 • LOOK-AHEAD ANALIZE

5D spremljava gradnje

 • NADZOR NAPREDKA GRADNJE
 • TRADICIONALEN VNOS NAPREDKA NA PODLAGI KOLIČIN IN GRADNIKOV
 • VNOS NAPREDKA S POMOČJO BCF-a
 • NADZOR RESURSOV
 • SAMODEJNA POSODOBITEV TERMINSKEGA PLANA GLEDE NA VNESEN NAPREDEK
 • UVOZ VNOSA NAPREDKA
 • PO MERI IZDELANI MESEČNI CERTIFIKATI
 • LOOK-AHEAD ANALIZE

5D poročanje

 • PODROBNA 5D POROČILA AKTIVNOSTI
 • MEDSEBOJNA PRIMERJAVA TERMINSKIH PLANOV
 • NAČRTOVANO VS DEJANSKO ANALIZE
 • ANALIZE PRISLUŽENIH VREDNOSTI
 • SPREMLJAVA DENARNIH TOKOV
 • POROČANJE O RAZČLENITVI STRUKTURE DEL
 • IZVRŠNO POROČANJE
 • POWER BI POROČANJE
 • KPI SPREMLJAVA
 • PODROBNA 5D POROČILA AKTIVNOSTI

  PODROBNA 5D POROČILA AKTIVNOSTI

 • POROČANJE O RAZČLENITVI STRUKTURE DEL

  POROČANJE O RAZČLENITVI STRUKTURE DEL

 • IZVRŠNO POROČANJE

  IZVRŠNO POROČANJE

 • NAČRTOVANO VS DEJANSKO ANALIZE

  NAČRTOVANO VS DEJANSKO ANALIZE

 • POWER BI POROČANJE

  POWER BI POROČANJE

© Copyright 2023 Bexel Consulting. All Rights Reserved