Načrtovano
v primerjavi
z dejanskim

4D spremljava napredka

Optimizacija terminskega plana

Simulacija gradnje

Terminsko planiranje
in načrtovanje

4D BIM funkcije

Terminsko planiranje in načrtovanje

 • GRADBENE METODOLOGIJE
 • INTELIGENTNI CIKLOGRAMI IN NAČRTOVANJE FLOWLINE
 • SAMODEJNA IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV
 • METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE
 • PAMETNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA Z AKTIVNOSTMI TERMINSKEGA PLANA
 • UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH REŠITEV (npr. Primavera®, Microsoft Project®)
 • GRADBENE METODOLOGIJE

  GRADBENE METODOLOGIJE

 • METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE

  METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE

 • UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH REŠITEV

  UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH REŠITEV

 • INTELIGENTNI CIKLOGRAMI IN NAČRTOVANJE FLOWLINE

  INTELIGENTNI CIKLOGRAMI IN NAČRTOVANJE FLOWLINE

 • SAMODEJNA IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV

  SAMODEJNA IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV

 • PAMETNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA Z AKTIVNOSTMI TERMINSKEGA PLANA

  PAMETNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA Z AKTIVNOSTMI TERMINSKEGA PLANA

Simulacija gradnje

 • IZDELAVA IN IZVOZ 4D SIMULACIJE
 • V REALNEM ČASU DIREKTEN PREGLED 4D SEKVENCE
 • PO MERI OBARVANE SHEME ZA GRADNIKE, AKTIVNOSTI IN RESURSE
 • LOOK-AHEAD ANALIZE
 • GRADBENE METODOLOGIJE

  GRADBENE METODOLOGIJE

 • METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE

  METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE

 • UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH REŠITEV

  UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH REŠITEV

 • INTELIGENTNI CIKLOGRAMI IN NAČRTOVANJE FLOWLINE

  INTELIGENTNI CIKLOGRAMI IN NAČRTOVANJE FLOWLINE

 • SAMODEJNA IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV

  SAMODEJNA IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV

 • PAMETNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA Z AKTIVNOSTMI TERMINSKEGA PLANA

  PAMETNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA Z AKTIVNOSTMI TERMINSKEGA PLANA

Optimizacija terminskega plana

 • ANALIZE CIKLOGRAMOV IN FLOWLINE-OV
 • ALOKACIJA RESURSOV IN RAZPOREJANJE
 • ANALIZ ECIKLOGRAMOV IN FLOWLINE-OV
 • GRADBENE METODOLOGIJE

  GRADBENE METODOLOGIJE

 • METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE

  METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE

 • UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH REŠITEV

  UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH REŠITEV

 • INTELIGENTNI CIKLOGRAMI IN NAČRTOVANJE FLOWLINE

  INTELIGENTNI CIKLOGRAMI IN NAČRTOVANJE FLOWLINE

 • SAMODEJNA IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV

  SAMODEJNA IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV

 • PAMETNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA Z AKTIVNOSTMI TERMINSKEGA PLANA

  PAMETNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA Z AKTIVNOSTMI TERMINSKEGA PLANA

4D spremljava napredka

 • NADZOR NAPREDKA GRADNJE
 • TRADICIONALEN VNOS NAPREDKA NA PODLAGI KOLIČIN IN GRADNIKOV
 • VNOS NAPREDKA S POMOČJO BCF-a
 • SAMODEJNA POSODOBITEV TERMINSKEGA PLANA GLEDE NA VNESEN NAPREDEK
 • UVOZ VNOSA NAPREDKA
 • GRADBENE METODOLOGIJE

  GRADBENE METODOLOGIJE

 • METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE

  METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE

 • UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH REŠITEV

  UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH REŠITEV

 • INTELIGENTNI CIKLOGRAMI IN NAČRTOVANJE FLOWLINE

  INTELIGENTNI CIKLOGRAMI IN NAČRTOVANJE FLOWLINE

 • SAMODEJNA IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV

  SAMODEJNA IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV

 • PAMETNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA Z AKTIVNOSTMI TERMINSKEGA PLANA

  PAMETNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA Z AKTIVNOSTMI TERMINSKEGA PLANA

Načrtovano v primerjavi z dejanskim

 • PODROBNA 4D POROČILA AKTIVNOSTI
 • PRIMERJAVA TERMINSKIH PLANOV
 • NAČRTOVANO VS DEJANSKO ANALIZE
 • LOOK-AHEAD ANALIZE
 • NADZOR RESURSOV
 • IZVRŠNO POROČANJE
 • SPREMLJAVA KPI INDEKSOV
 • GRADBENE METODOLOGIJE

  GRADBENE METODOLOGIJE

 • METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE

  METODA KRITIČNE POTI IN ANALIZE

 • UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH REŠITEV

  UVOZ/IZVOZ TERMINSKIH PLANOV IZ RAZLIČNIH REŠITEV

 • INTELIGENTNI CIKLOGRAMI IN NAČRTOVANJE FLOWLINE

  INTELIGENTNI CIKLOGRAMI IN NAČRTOVANJE FLOWLINE

 • SAMODEJNA IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV

  SAMODEJNA IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV

 • PAMETNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA Z AKTIVNOSTMI TERMINSKEGA PLANA

  PAMETNO POVEZOVANJE GRADNIKOV MODELA Z AKTIVNOSTMI TERMINSKEGA PLANA

© Copyright 2023 Bexel Consulting. All Rights Reserved