Predizmere

Analiza kolizij

Upravljanje
podatkov modela

Vizualizacija

3D BIM funkcije

Upravljanje podatkov modela

 • UPRAVLJANJE PODATKOV
 • UPRAVLJANJE BIM META PODATKOV
 • PREGLED MODELA IN PODATKOV
 • OBOGATITEV S PODATKI
 • BARVNO LOČENE RAZČLENITVE GRADNIKOV
 • NAPREDNO ISKANJE IN FILTRIRANJE GRADNIKOV
 • SAMODEJNA RAZVRSTITEV GRADNIKOV
 • SAMODEJNA IZDELAVA PAMETNIH SELEKCIJ GRADNIKOV
 • NAPREDNI MEHANIZMI POROČANJA
 • UPRAVLJANJE PODATKOV

  UPRAVLJANJE PODATKOV

 • PREGLED MODELA IN PODATKOV

  PREGLED MODELA IN PODATKOV

 • OBOGATITEV S PODATKI

  OBOGATITEV S PODATKI

 • BARVNO LOČENE RAZČLENITVE GRADNIKOV

  BARVNO LOČENE RAZČLENITVE GRADNIKOV

 • NAPREDNO ISKANJE IN FILTRIRANJE GRADNIKOV

  NAPREDNO ISKANJE IN FILTRIRANJE GRADNIKOV

 • SAMODEJNA RAZVRSTITEV GRADNIKOV

  SAMODEJNA RAZVRSTITEV GRADNIKOV

 • SAMODEJNA IZDELAVA PAMETNIH SELEKCIJ GRADNIKOV

  SAMODEJNA IZDELAVA PAMETNIH SELEKCIJ GRADNIKOV

 • NAPREDNI MEHANIZMI POROČANJA

  NAPREDNI MEHANIZMI POROČANJA

Analiza kolizij

 • ANALIZA KOLIZIJ IN PREVERBA NESKLADIJ
 • UVOZI IN VKLJUČI PO MERI NAREJENE KOLIZIJSKE MATRIKE IN PRAVILA
 • POROČILA ANALIZ KOLIZIJ
 • IZDELAJ, UVOZI IN IZVOZI BCF DATOTEKE

Predizmere

 • HITRA IZDELAVA PREDIZMER NA PODLAGI MODELA (QTO)
 • UPRAVLJANJE, IZDELAVA IN IZVOZ PREDIZMER PO MERI
 • HITRA IZDELAVA VIZUALNIH BIM POROČIL PREDIZMER (QTO)
 • IFC UVOZ/MVD IZVOZ PREDIZMER (QTO)
© Copyright 2023 Bexel Consulting. All Rights Reserved